585 Gullplate

Tilgjengelig diameter

0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
1.00
1.20
1.50
2.00