Strøslaglodd i sølv

Tilgjengelig diameter

600 Ag No. 1 vek
630 Ag No. 2 middels
550 Ag No. 8 vek