raffinering

RAFFINERING PÅ 1-2-3

RAFFINERING

NORSK EDELMETALL a/s har i en årrekke presset de høye norske prisene
på raffinering. Resultatet kan vi se på dagens lave raffineringskostnader.
Nøyaktige analyser og raske oppgjør holder strømmen av edelmetaller
til vårt raffineri i full gang.

Vi kjøper / raffinerer alle typer skrap/skroder med edelmetallinnhold
( Au + Ag + Pt + Pd m.m. )

  • Gamle smykker, skrapgull
  • Dentalgull
  • Barrer, granulat, mynter, m.m.
  • Sølv
  • Industriavfall